Cykl sympozjów Nowości terapii w hipertensjologii i kardiologii w praktyce klinicznej w 2018 roku

W programie spotkań następujące zagadnienia:
Kompleksowa terapia pacjenta z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
Co nowego w terapii kardiologicznej i hipotensyjnej?
O nadciśnieniu tętniczym raz jeszcze
Harmonogram konferencji można znaleźć na stronie: www.nowoscihip2018.viamedica.pl