"Disaster and Emergency Medicine Journal" 2018, tom 3, nr 1

Zachęcamy do zapoznania się z numerem 1/2018 czasopisma "Disaster and Emergency Medicine Journal".