Jubileusz 25-lecia istnienia Via Medica

W 2017 roku firma Via Medica obchodziła jubileusz 25-lecia. Od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy w rozwoju nauki i edukacji medycznej. W tym czasie wydano ponad 1000 publikacji i broszur oraz zorganizowano ponad 1200 konferencji. Drukarnię opuszcza rocznie 50 tytułów czasopism, a w przestrzeni internetowej pod szyldem Via Medica funkcjonują 54 serwisy internetowe.
Jubileusz ćwierćwiecza działalności firmy uczczono między innymi spotkaniem podczas Kongresu Medycznego Varia Medica, który miał innowacyjną formułę łączącą zarówno sesje szkoleniowe o profilu ogólnomedycznym, potoki specjalistyczne, praktyczne warsztaty, jak i panele typu hotline. Program naukowy został opracowany przez grono polskich ekspertów z poszczególnych dziedzin medycyny, którzy poprowadzili sesje tematyczne i wygłosili wykłady. Wydarzenie uzyskało patronat rektorów uniwersytetów medycznych oraz licznych towarzystw naukowych i było ogromnym sukcesem!