Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014, tom 8, nr 4

Ukazał się nowy numer czasopisma "Medycyna Paliatywna w Praktyce" - 4/2014. Jest to kwartalnik redagowany przez specjalistów z zakresu medycyny paliatywnej, przeznaczony dla lekarzy praktyków zajmujących się różnymi działami medycyny, którzy często stykają się z osobami nieuleczalnie chorymi. Czasopismo ma przede wszystkim charakter edukacyjny, a jego celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu medycyny paliatywnej - specjalności, która w Polsce w ostatnich latach rozwija się coraz dynamiczniej. W piśmie publikowane są przede wszystkim prace poglądowe polskich specjalistów oraz przedruki publikacji zagranicznych dotyczące najciekawszych zagadnień z omawianego zakresu.