Polski Przegląd Neurologiczny 2011, tom 7, nr 2

Ukazał się nowy numer czasopisma edukacyjnego: "Polski Przegląd Neurologiczny", kierowany do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. Czasopismo to jest wydawane kwartalnie i są w nim zamieszczane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, przegląd piśmiennictwa i recenzje książek.