Problemy Pielęgniarstwa 2011, tom 19, nr 2

Ukazał się nowy numer kwartalnika "Problemy Pielęgniarstwa". Zawiera on między innymi recenzowane artykuły poglądowe oraz oryginalne prace badawcze. Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego. Patronat nad czasopismem sprawuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, będące członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN).