Conference archive

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

WEBINAR

2 April 2020
hipertensjologia
kardiologia

0 days

Webinarium

Praktyczne aspekty leczenia ostrego udaru mózgu w czasach epidemiologicznie niepewnych

WEBINAR

 godz. 19:00

1 April 2020
neurologia

0 days

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2020 — jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?

WEBINAR

1 April 2020
diabetologia

0 days

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

WEBINAR

31 March 2020
hipertensjologia
kardiologia

Completed

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2020 — jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2020 — jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?

WEBINAR

25 March 2020
diabetologia

Completed

Konferencja Uro-Onko

Konferencja Uro-Onko

WEBINAR

25 March 2020
onkologia

Completed

Akademia Młodego Onkologa

Akademia Młodego Onkologa

WEBINAR

20 March 2020
onkologia

Completed

Nowotwory skóry update 2020 dla chirurgów

Nowotwory skóry update 2020 dla chirurgów

WEBINAR

14 March 2020
dermatologia
onkologia

Completed