Conference archive

Optymalizacja leczenia oraz wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne u chorych z rakiem płuca

godz. 15:00

14 December 2022
pulmonologia
radioterapia onkologiczna
onkologia

Completed

Palliative Medicine & Supportive Care Update 2022

WEBINAR

godz. 18:30

13 December 2022
medycyna paliatywna
medycyna rodzinna

Completed

ONKOnwersacje — Aktualne możliwości leczenia zaawansowanego raka trzustki — zmiany w programie lekowym

WEBINAR

godz. 18:30

13 December 2022
gastroenterologia
onkologia

Completed

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

WEBINAR

godz. 18:00

13 December 2022
kardiologia
choroby układu krążenia
angiologia

Completed

NDN — Rak piersi — problemy i wyzwania w codziennej praktyce klinicznej. Leczenie chorych na zaawansowanego trójujemnego raka piersi

Webinar

godz. 18:00

12 December 2022
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed