Conference archive

Akademia PARP — zmiany krajobrazu leczenia raka jajnika w pigułce

WEBINAR

8 December 2022
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed

Hematologia 2022

WEBINAR

godz. 19:00

6 December 2022
transfuzjologia
hematologia
onkologia

Completed

Immunoprofilaktyka przedekspozycyjna i leczenie COVID-19

WEBINAR

godz. 19:00

6 December 2022
choroby zakaźne
inne
transplantologia

Completed

ONKOnwersacje — Ewolucja leczenia raka prostaty

WEBINAR

godz. 18:30

6 December 2022
onkologia
urologia

Completed

Postępowanie w nagłych, nieoczekiwanych krwawieniach u osób w podeszłym wieku — z punktu widzenia geriatry i hematologa

WEBINAR

godz. 17:30

5 December 2022
hematologia
geriatria

Completed