Calendar of conferences

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

WEBINAR

28 September 2021
kardiologia
hipertensjologia
choroby wewnętrzne - ogólnie

Left: 8 days

ONKOnwersacje — Najważniejsze doniesienia z Kongresu ESMO 2021 — nowotwory układu moczowo-płciowego

WEBINAR

godz. 18:30

28 September 2021
onkologia

Left: 8 days

IMMUNOWOŚCI 2021 — najnowsze wytyczne i standardy leczenia NDRP, Katowice

KONFERENCJA HYBRYDOWA

godz. 18:00

Katowice
28 September 2021
pulmonologia
onkologia
pneumonologia

Left: 8 days

Rak piersi 2021. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK – spotkanie 3

Rak piersi 2021. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK – spotkanie 3

WEBINAR

29 September 2021
chirurgia onkologiczna
ginekologia onkologiczna
onkologia

Left: 9 days