Calendar of conferences

Wytyczne leczenia chorych na raki głowy i szyi w praktyce

WEBINAR

14 December 2023
radioterapia onkologiczna
chirurgia onkologiczna
onkologia

Left: 10 days

PRZYPADEK MIESIĄCA ONKOLOGIA

WEBINAR

14 December 2023
onkologia

Left: 10 days

ONCOLOGY UPDATE 2023

WEBINAR

godz. 17:30

18 December 2023
ginekologia onkologiczna
onkologia

Left: 14 days

ONKOnwersacje

WEBINAR

godz. 18:30

19 December 2023
onkologia

Left: 15 days

Hematology Update 2023

WEBINAR

godz. 17:30

19 December 2023
transfuzjologia
hematologia
hematologia i transfuzjologia
onkologia

Left: 15 days