Calendar of conferences

SYMPOZJUM GASTROENTEROLOGICZNE

WEBINAR

godz. 18:00

4 November 2021
choroby wewnętrzne - ogólnie
gastroenterologia

Left: 45 days

Konferencja Anestezjologia i Intensywna Terapia

5 - 6 November 2021
anestezjologia
intensywna terapia

Left: 46 days

Programy lekowe w onkologii — aspekty medyczne, organizacyjne i ekonomiczne

Gdańsk
5 - 6 November 2021
onkologia

Left: 46 days

CYKL WEBINEURO: Akademia SMA A-Z

WEBINAR

godz. 19:00

9 November 2021
neurologia

Left: 50 days

ONKOnwersacje — Najważniejsze doniesienia z Kongresu ESMO 2021 — ginekologia onkologiczna

WEBINAR

godz. 18:30

9 November 2021
onkologia

Left: 50 days

Cykl konferencji Diabetologia pokongresowo 2021 — post EASD, post ADA, post ATTD — Część III

WEBINAR

9 November 2021
diabetologia

Left: 50 days

Cykl konferencji Diabetologia pokongresowo 2021 — post EASD, post ADA, post ATTD — Część IV

WEBINAR

16 November 2021
diabetologia

Left: 57 days

Rak piersi 2021. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK – spotkanie 4

Rak piersi 2021. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK – spotkanie 4

WEBINAR

17 November 2021
chirurgia onkologiczna
ginekologia onkologiczna
onkologia

Left: 58 days