Kalendarium konferencji

Cykl konferencji Diabetologia pokongresowo 2021 — post EASD, post ADA, post ATTD — Część I

WEBINAR

godz. 19:00

26 października 2021
diabetologia

0 dni

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

WEBINAR

26 października 2021
kardiologia
hipertensjologia
choroby wewnętrzne - ogólnie

0 dni

ONKOnwersacje — Najważniejsze doniesienia z Kongresu ESMO 2021 — nowotwory układu pokarmowego

WEBINAR

godz. 18:30

26 października 2021
onkologia

0 dni

HEMATOLOGIA 2021 — PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA

WEBINAR

godz. 18:30

26 października 2021
hematologia i transfuzjologia
onkologia

0 dni

SYMPOZJUM GASTROENTEROLOGICZNE

WEBINAR

godz. 18:00

28 października 2021
choroby wewnętrzne - ogólnie
gastroenterologia

Pozostało: 2 dni

IMMUNOWOŚCI 2021 — najnowsze wytyczne i standardy leczenia NDRP, Białystok

KONFERENCJA HYBRYDOWA

godz. 18:00

28 października 2021
onkologia
pneumonologia

Pozostało: 2 dni