„Forum Reumatologiczne” 2017, tom 3, nr 4

Ukazał się 4 numer „Forum Reumatologicznego”, a w nim w cyklu prac poglądowych takie tematy, jak:
— „Biopodobne leki biologiczne w reumatologii” (E.J. Kucharz i wsp.),
— „Układ dopełniacza w chorobach autoimmunologicznych” (S. Nowakowski, Z. Zdrojewski),
— „Endoprotezy stawów biodrowych wczoraj i dziś” (Ł. Sieczka i wsp.),
— „Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów — przegląd piśmiennictwa” (G. Bączyk i wsp.),
— „Zaburzenia homeostazy komórek B w twardzinie układowej” (O. Gumkowska-Sroka, P. Kotyla).
Dział prac oryginalnych wzbogacił się o artykuł „Usprawnianie dziecka ze skoliozą i zespołem Ehlersa- Danlosa” (Ł. Spliteri wsp.).
W sekcji przypadków klinicznych omówiono osteoporozę ze złamaniami patologicznymi kręgów w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u 9-letniej dziewczynki (M. Janicka-Szczepaniak, E. Smolewska).
Wspomnienie o wybitnym reumatologu, profesorze Wolfgangu Müllerze, autorstwa Włodzimierza Samborskiego, zamyka numer, do lektury którego serdecznie zapraszamy!