Udar Mózgu, tom 12, nr 1-2

Ukazał sie numer 1-2/2010 czasopisma "Udar Mózgu Problemy Interdyscyplinarne". Czasopismo to ukazuje się dwa razy do roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Jako pismo interdyscyplinarne przeznaczone jest dla lekarzy wielu specjalności zainteresowanych problemami udaru mózgu.