Rak Piersi — sympozjum naukowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennym spotkaniu Rak Piersi — sympozjum naukowe, które będzie połączone z Breast Cancer Group Meeting działającej przy European Organisation for Reasearch and Cancer Therapy. Spotkanie odbędzie się w dniach 14–15 września 2018 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje oraz program dostępne na stronie: www.sympozjumrakapiersi.viamedica.pl