Calendar of conferences

Najważniejsze doniesienia w gastroenterologii w 2022 roku

WEBINAR

godz. 18:00

8 February 2023
gastroenterologia

Left: 7 days

Priorytety

Priorytety refundacyjne w hematologii — 2023

WEBINAR

godz. 18:00

9 February 2023
transfuzjologia
hematologia
onkologia

Left: 8 days

Woman Cancer Forum

WEBINAR

9 February 2023
ginekologia onkologiczna
onkologia

Left: 8 days

VII Konferencja Ophthalmology Journal. Nowości w okulistyce — Update in ophthalmology

Lublin
10 - 11 February 2023
okulistyka

Left: 10 days

Nowości w leczeniu nowotworów układu pokarmowego — po ASCO GI 2023

WEBINAR

10 February 2023
radioterapia onkologiczna
chirurgia onkologiczna
gastroenterologia
onkologia

Left: 9 days