Calendar of conferences

Zmiany w programach lekowych w hematologii

WEBINAR

2 February 2023
hematologia
onkologia

Left: 1 day

Priorytety

Priorytety refundacyjne w hematologii — 2023

WEBINAR

godz. 18:00

9 February 2023
transfuzjologia
hematologia
onkologia

Left: 8 days

Woman Cancer Forum

WEBINAR

9 February 2023
ginekologia onkologiczna
onkologia

Left: 8 days

Nowości w leczeniu nowotworów układu pokarmowego — po ASCO GI 2023

WEBINAR

10 February 2023
radioterapia onkologiczna
chirurgia onkologiczna
gastroenterologia
onkologia

Left: 9 days