Przedoperacyjne leczenie systemowe w praktyce chirurga

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do bezpłatnego udziału w cyklu Virtual Meeting Przedoperacyjne leczenie systemowe w praktyce chirurga.  Spotkania odbędą się:

11 lutego 2021 roku Leczenie przedoperacyjne raka piersi w praktyce chirurga

11 marca 2021 roku — Pacjentka ze zdiagnozowanym rakiem piersi — jak rozmawiać i jak przekonać do właściwej terapii? 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

PROGRAM, 11 lutego 2021 roku

Leczenie przedoperacyjne raka piersi w praktyce chirurga

19.00–19.05       Powitanie

                              dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE

19.05–19.25       Przedoperacyjne leczenie systemowe w praktyce chirurga piersi. Część 1: Pierś

                              prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

19.25–19.45       Przedoperacyjne leczenie systemowe w praktyce chirurga piersi. Część 2: Węzły chłonne pachowe

                              dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE

19.45–20.00       Przedoperacyjne leczenie systemowe HER2-dodatniego raka piersi

                             dr hab. n. med. Barbara Radecka

20.00–20.10       Dyskusja, podsumowanie

                              dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE

 

 

PROGRAM, 11 marca 2021 roku

Pacjentka ze zdiagnozowanym rakiem piersi — jak rozmawiać i jak przekonać do właściwej terapii?

18.00–18.05       Powitanie

                              dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

18.05–18.15       Wczesny HER-2 dodatni rak piersi kryteria włączenia do leczenia przedoperacyjnego w ramach programu lekowego b.9

                              dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE

18.15–18.25       Jakie problemy może napotkać chirurg, ustalając plan terapii dla pacjentek?

                              prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

18.25–19.10       Jak sobie radzić w rozmowach z wymagającymi pacjentkami?

                             mgr Adrianna Sobol

19.10–19.20       Dyskusja, podsumowanie

                              dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-Wow, mgr Adrianna Sobol

 

 

 

 

BEZPŁATNA REJESTRACJA

 

 

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: leczeniesystemowe@viamedica.pl

 

PATRONAT

ptcho

 

GŁÓWNY PARTNER

http://www.kongres.ptok.pl/sites/default/files/2019-12/roche.png 

 

 

 

Nota prawna

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).