Conference archive

V Forum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej

Łódź
8 - 9 December 2023
położnictwo
ginekologia

Completed

Ginekologia i Perinatologia Virtual Meetings — spotkanie 3

godz. 18:30

28 November 2023
położnictwo
ginekologia

Completed

ONKOnwersacje — Rola terapii antyangiogennych w leczeniu nowotworów ginekologicznych

WEBINAR

godz. 18:30

3 October 2023
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed

Czwartek z rakiem piersi — Aktualne standardy w leczeniu okołooperacyjnym chorych na raka piersi — konsensus St. Gallen 2023

godz. 18:30

21 September 2023
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed