Conference archive

NDN: rak piersi — problemy i wyzwania w codziennej praktyce. Leczenie uzupełniające

VIRTUAL MEETING

godz. 18:00

29 September 2022
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed

NDN: rak piersi — problemy i wyzwania w codziennej praktyce. Leczenie przedoperacyjne

WEBINAR

godz. 17:00

31 August 2022
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed

ONKOnwersacje — PO ASCO 2022 — nowotwory ginekologiczne

WEBINAR

godz. 18:30

26 July 2022
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed