Conference archive

Płuco 2022. Real Life – spotkanie 7

WEBINAR

godz. 18:00

5 October 2022
pulmonologia
onkologia

0 days

Akademia Młodego Hematologa – Spotkanie 1

WEBINAR

godz. 15:00

5 October 2022
hematologia i transfuzjologia
onkologia

0 days

ONKOnwersacje — Profilaktyka przedekspozycyjna COVID-19, część 2

WEBINAR

godz. 18:30

4 October 2022
onkologia

0 days

Akademia Młodego Onkologa

WEBINAR

30 September 2022
onkologia

Completed

Wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne w nowotworach złośliwych

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Warszawa
29 September 2022
hematologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed