Conference archive

NDN: rak piersi — problemy i wyzwania w codziennej praktyce. Leczenie chorych na zaawansowanego raka HER2-dodatniego

WEBINAR

godz. 18:00

1 December 2022
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed

XIV Konferencja Choroby Serca i Naczyń

Gdańsk
1 - 3 December 2022
kardiologia
hipertensjologia
choroby układu krążenia

Completed

Optymalizacja leczenia oraz wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne u chorych z rakiem płuca

godz. 15:00

Poznań
30 November 2022
pulmonologia
radioterapia onkologiczna
onkologia

Completed