Conference archive

VI Warszawskie Dni Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Lipidowych 2021

Warszawa
2 October 2021
kardiologia
hipertensjologia
choroby wewnętrzne - ogólnie
medycyna rodzinna

Completed

JESIENNE REPETYTORIUM Z KARDIOLOGII I HIPERTENSJOLOGII 2021

WEBINAR

2 October 2021
kardiologia
hipertensjologia

Completed

Rak piersi 2021. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK – spotkanie 3

Rak piersi 2021. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK – spotkanie 3

WEBINAR

29 September 2021
chirurgia onkologiczna
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed

IMMUNOWOŚCI 2021 — najnowsze wytyczne i standardy leczenia NDRP, Katowice

KONFERENCJA HYBRYDOWA

godz. 18:00

Katowice
28 September 2021
pulmonologia
onkologia
pneumonologia

Completed