Conference archive

Optymalizacja leczenia oraz wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne u chorych z rakiem płuca

godz. 15:00

Poznań
30 November 2022
pulmonologia
radioterapia onkologiczna
onkologia

Completed

ONKOnwersacje — Rak jajnika — zmiany w programie lekowym B.50

WEBINAR

godz. 18:30

29 November 2022
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed

Diabetologia pokongresowo 2022 — post EASD, post ADA, post ATTD

WEBINAR

29 November 2022
diabetologia

Completed

Przypadek miesiąca onkologia

WEBINAR

godz. 18:30

28 November 2022
onkologia

Completed

Nowości w leczeniu nowotworów ginekologicznych 2022

KONFERENCJA HYBRYDOWA

26 November 2022
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed