Conference archive

Akademia PARP — zmiany krajobrazu leczenia raka jajnika w pigułce

WEBINAR

15 December 2022
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Completed

Cykl Choroby Serca i Naczyń

WEBINAR

15 December 2022
kardiologia
choroby układu krążenia

Completed

Płuco 2022. Real Life – spotkanie 9

WEBINAR

godz. 18:00

15 December 2022
pulmonologia
onkologia

Completed

Optymalizacja leczenia oraz wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne u chorych z rakiem płuca

godz. 15:00

14 December 2022
pulmonologia
radioterapia onkologiczna
onkologia

Completed