Conference archive

ONKOnwersacje — Aktualizacja wytycznych PTOK dotyczących leczenia raka nerkowokomórkowego

WEBINAR

godz. 18:30

5 April 2022
nefrologia
onkologia
urologia

Completed

Hematologia 2022 — Transfuzjologia — Bezpieczeństwo krwi i jej składników, część 2

WEBINAR

godz. 18:00

5 April 2022
transfuzjologia
hematologia
onkologia

Completed

Understanding how oncolytic viruses tackle the cold tumor space

WEBINAR

godz. 13:00

1 April 2022
onkologia

Completed

Akademia Czerniaka 2022

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Gdańsk
1 April 2022
chirurgia onkologiczna
dermatologia
onkologia

Completed