Kalendarium konferencji

Płuco 2022. Real Life – spotkanie 7

WEBINAR

godz. 18:00

5 października 2022
pulmonologia
onkologia

0 dni

Akademia Młodego Hematologa – Spotkanie 1

WEBINAR

godz. 15:00

5 października 2022
hematologia i transfuzjologia
onkologia

0 dni

Rak Piersi 2022. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK – Spotkanie 2

WEBINAR

godz. 17:00

6 października 2022
chirurgia onkologiczna
ginekologia onkologiczna
onkologia

Pozostało: 1 dzień

Płuco 2022. Real Life – spotkanie 8

WEBINAR

godz. 18:00

11 października 2022
pulmonologia
onkologia

Pozostało: 6 dni