Kalendarium konferencji

ONKOnwersacje — Nowe możliwości leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka w świetle nowego programu lekowego

WEBINAR

godz. 18:30

26 września 2023
gastroenterologia
onkologia

Pozostało: 1 dzień

Gdzie diabeł nie może tam… lek innowacyjny pośle

WEBINAR

27 września 2023
onkologia kliniczna
onkologia

Pozostało: 2 dni

Akademia Młodego Onkologa

WEBINAR

2 października 2023
ginekologia onkologiczna
onkologia

Pozostało: 7 dni

ONKOnwersacje — Rola 1. linii leczenia oraz miejsce bewacyzumabu w leczeniu zaawansowanego raka jajnika

WEBINAR

godz. 18:30

3 października 2023
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Pozostało: 8 dni