Kalendarium konferencji

Nowotwory płuca i klatki piersiowej — Virtual Meeting 3

WEBINAR

17 kwietnia 2024
pulmonologia
radioterapia onkologiczna
chirurgia onkologiczna
onkologia
pneumonologia

0 dni

ONKOnwersacje — Priorytety refundacyjne — część 2

WEBINAR

godz. 18:30

23 kwietnia 2024
onkologia

Pozostało: 6 dni

IMMUNOwości 2024 — Nowotwory płuca

WEBINAR

24 kwietnia 2024
onkologia
pneumonologia

Pozostało: 7 dni

Advances in diagnostics and therapy of melanoma and other skin cancers

WEBINAR

25 kwietnia 2024
chirurgia onkologiczna
dermatologia
onkologia

Pozostało: 8 dni