Konferencje - archiwum

Nowotwory płuca i klatki piersiowej — Virtual Meeting 3

WEBINAR

17 kwietnia 2024
pulmonologia
radioterapia onkologiczna
chirurgia onkologiczna
onkologia
pneumonologia

0 dni

ONKOnwersacje — Priorytety refundacyjne — część 1

WEBINAR

godz. 18:30

16 kwietnia 2024
onkologia

0 dni

Nowotwory Skóry 2024. Update dla chirurgów — spotkanie 2

WEBINAR

16 kwietnia 2024
radioterapia onkologiczna
chirurgia onkologiczna
dermatologia
onkologia

0 dni