Kontakt

VM Media Group sp. z o.o.

Siedziba główna

ul.  Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
tel.: +48 58 320 94 94
faks: +48 58 320 94 60
NIP: 583-28-39-187, REGON: 192972553

Oddział w Warszawie

ul. Cybernetyki 7C, lok. U6A
02–677 Warszawa
tel.: + 48 22 418 52 00
 
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt: ochrona_danych@viamedica.pl
Prosimy o zgłaszanie uwag lub błędów bezpieczeństwa na adres: security@viamedica.pl