Kalendarium konferencji

Onkologia w Praktyce Klinicznej Review 2023 — Spotkanie 1

WEBINAR

28 września 2023
pulmonologia
onkologia kliniczna
radioterapia onkologiczna
chirurgia onkologiczna
dermatologia
ginekologia onkologiczna

0 dni

II KONFERENCJA CZASOPISMA PNEUMONOLOGIA POLSKA. ŚRÓDMIĄŻSZOWE CHOROBY PŁUC Z POSTĘPUJĄCYM WŁÓKNIENIEM

Łódź
29 - 30 września 2023
pneumonologia

Pozostało: 1 dzień

Akademia Młodego Onkologa

WEBINAR

2 października 2023
ginekologia onkologiczna
onkologia

Pozostało: 4 dni

ONKOnwersacje — Rola 1. linii leczenia oraz miejsce bewacyzumabu w leczeniu zaawansowanego raka jajnika

WEBINAR

godz. 18:30

3 października 2023
ginekologia
ginekologia onkologiczna
onkologia

Pozostało: 5 dni