Advances in Palliative Medicine (dawniej Polska Medycyna Paliatywna) 2011 tom 10, nr 2

Ukazał się nowy (2/2011) numer "Advances in Palliative Medicine". Czasopismo to ukazuje się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej a adresowane szczególnie do specjalistów medycyny paliatywnej w Polsce i za granicą. Jest to kwartalnik ukazujący się jedynie w wersji on-line w języku angielskim, a zawiera głównie prace oryginalne autorów z wielu krajów, a także z Polski. Stanowi forum do prezentacji opinii i osiągnięć naukowych specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej.