Expert2Expert — Edycja Specjalna

Szanowni Państwo,

zapraszamy w czwartek, 8 lipca 2021 roku o godz. 18:00 do udziału w bezpłatnym webinarze
Expert 2 Expert
– Edycja Specjalna.

Temat spotkania – Atezolizumab- nowa opcja w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca

 

Moderator – prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

 

 

bezpłatna rejestracja

 

 

PROGRAM:

18:00 - 18:05 Wprowadzenie  prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

 

18:05 - 18:10 Od beznadziei do nadziei - rys historyczny leczenia chorych na DRP  prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau          

 

18:10 - 18:20 Epidemiologia, obraz kliniczny oraz systemy oceny zaawansowania

klinicznego drobnokomórkowego raka płuca  dr n. med. Mateusz Polaczek

 

18:20 - 18:30 Czy badania molekularne mają znaczenie w diagnostyce chorych na DRP?  prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

 

18:30 - 18:40 Standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na drobnokomórkowego raka płuca  prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

 

18:40 - 18:50 Atezolizumab w leczeniu I linii chorych na DRP (IMpower133) w kontekście programu lekowego  dr n. med. Izabela Chmielewska

 

18:50 - 19:00 Długotrwała odpowiedź na leczenie atezolizumabem chorych na DRP  opis przypadków - dr hab. n. med. Ewa Kalinka

19:00 - 19:15
Dyskusja, Q&A

 

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail:
expert2expert@viamedica.pl

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego Tecentriq® znajduje się pod linkiem

Produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji
o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.

Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301; fax:+ 48 22 49 21 309; strona internetowa:
https://smz.ezdrowie.gov.pl lub Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych.

 

M-PL-00001586

 

Nota prawna

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499)