Program lekowy leczenia chorych na czerniaka – dylematy w codziennej praktyce klinicznej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy w czwartek, 18 listopada 2021 roku o godz. 17:00 na webinar z cyklu Nowotwory skóry Virtual Meeting pt. Program lekowy leczenia chorych na czerniaka – dylematy w codziennej praktyce klinicznej.

Uczestnicy
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski,
dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa,
dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk,

dr n. med. Katarzyna Kozak,
dr n. med.
Paweł Rogala,
dr n. med. Tomasz Świtaj

PROGRAM

17:00 – 17:05     Wstęp
 prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

17:05 – 17:20     Leczenie adjuwantowe chorych na czerniaki w praktyce klinicznej – kwalifikacja do terapii i obserwacja chorych w trakcie i po leczeniu
                              dr n. med. Katarzyna Kozak

17:20 – 17:35     Chorzy na czerniaka w stadium rozsiewu – immunoterapia w praktyce klinicznej, wakacje terapeutyczne
dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

17:35 – 17:40     Przerwa

17:40 – 17:55     Leczenie ukierunkowane molekularnie w ramach programów lekowych u chorych na zaawansowanego czerniaka
                              dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

17:55 – 18:10     Przerzuty do mózgowia a programy lekowe u chorych na czerniaki
                             dr n. med. Tomasz Świtaj

18:10 – 18:15     Przerwa

18:15 – 18:25     Przypadki kliniczne
                             dr n. med. Paweł Rogala

18:25 – 19:00     Podsumowanie i dyskusja

19:00                   Zakończenie

 

PARTNERZY

              

 

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: skincancer@viamedica.pl

 

Nota prawna

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).