Zmiany w programach lekowych w hematologii

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy serdecznie do bezpłatnego udziału w Virtual Meeting Zmiany w programach lekowych w hematologii.

 

TERMIN

wtorek, 20 września 2022 roku, godz. 18:30

 

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

 

cid:image002.png@01D8C6C0.EE825910

 

PROGRAM

18:30–18:35   Rozpoczęcie 

Iwona Hus, Ewa Lech-Marańda

 

18:35-19:05   Przedstawienie i omówienie zmian w programie B.114 (Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową)

Agnieszka Wierzbowska

 

19:05-19:35   Przedstawienie i omówienie zmian w programie B.81 (Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej)

Tomasz Sacha

 

19:35-20:05   Przedstawienie i omówienie zmian w programie B.131 (Leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana)

Beata Olszewska-Szopa

 

20:05-20:30   Dyskusja i podsumowanie

 

SPONSOR

PARTNER

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA
Dział Organizacji Konferencji

tel.: (58) 320 94 94

e-mail: programyhemato@viamedica.pl  

 

Nota prawna

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).