Kalendarium konferencji

ONKOnwersacje — PO ASCO 2022 — Nowotwory układu pokarmowego

WEBINAR

godz. 18:30

28 czerwca 2022
gastroenterologia
onkologia

Pozostało: 39 dni

Konferencja czasopisma Forum Medycyny Rodzinnej 2022

WEBINAR

1 - 2 lipca 2022
medycyna rodzinna

Pozostało: 42 dni

Uro-Onko Virtual Meeting

WEBINAR

11 sierpnia 2022
onkologia
urologia

Pozostało: 83 dni

XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Gdańsk
1 - 3 września 2022
onkologia

Pozostało: 104 dni

Płuco 2022. Real Life – spotkanie 7

WEBINAR

godz. 18:00

7 września 2022
pulmonologia
onkologia

Pozostało: 110 dni

VII Konferencja Cardiolipid 2022

Gdynia
9 - 10 września 2022
kardiologia
choroby układu krążenia
choroby wewnętrzne - ogólnie

Pozostało: 112 dni